Semalt Expert na SEO konkurenčnom okraji

Postupy SEO sa do veľkej miery uchovávajú v online podnikoch. Na trhu však existuje spoločné úsilie o prilákanie miestnych firiem z rôznych veľkostí na konkurenčný rozbehový vagón SEO.

Frank Abagnale, Customer Success Manager spoločnosti Semalt , predstavuje dôvody na zapojenie sa do konkurenčného SEO pre miestnu reštauráciu, opravovňu, zubnú kliniku alebo automobilový priemysel.

Po prvé, žlté stránky stratili relevanciu. Ich právoplatné miesto teraz patrí vyhľadávacím nástrojom, ktoré v milisekundách poskytujú výsledky, v porovnaní s vynaložením úsilia pri zisťovaní žltých stránok. Výsledky vyhľadávacích nástrojov obsahujú aj podrobné informácie, mapy, satelitné fotografie a recenzie od ostatných používateľov. Táto preferencia používateľov vyžaduje, aby miestne podniky zaviedli postupy SEO, aby sa zviditeľnili online, čím sa otvoria možnosti digitálneho marketingu a konverzie klientov.

Po druhé, prax v oblasti SEO sa v porovnaní s tradičným marketingom ukázala oveľa úspornejšia z hľadiska času aj zdrojov. Zriadenie účtu sociálnych médií alebo registrácia firmy na mapách Google stojí oveľa menej, než je náklady na zriadenie billboardu alebo distribúciu letákov. Začínajúce podniky a miestne podniky by sa preto mali vyhnúť zbytočným nákladom prostredníctvom praktík SEO. Organické SEO prikladá miestnym podnikom tvár a prítomnosť a umožňuje im budovať vzťahy dôvery a komunikácie s existujúcimi a potenciálnymi klientmi. Tieto vzťahy sa potom prevedú na predaj a sprostredkovanie.

Zariadenia lokálne založené môžu mať ťažkosti pri prenikaní na trhové segmenty za ich geografickou polohou. Túto prekážku je možné prekonať pomocou SEO bez toho, aby sa nevyhnutne dostalo na cieľový trh. V skutočnosti môže správna integrácia SEO literárne priviesť klientov mimo vašu oblasť do svojich priestorov. Moreso, môžete ľahko získať jedného zo svojich konkurentov prijatím SEO ako nevyužitého zdroja pre miestnych podnikateľov. Odteraz veľmi malý počet týchto zariadení oceňuje konkurenčnú hodnotu SEO predovšetkým preto, že ich cieľový trh je čisto miestny alebo pretože nemajú vedomosti o tom, ako internet funguje.

Jedným z bežných výsledkov stratégií SEO je jej účinnosť pri budovaní reputácie. Šťastný alebo lojálny klient je strata zdrojov, pokiaľ sa nepoužívajú online ako svedectvo vašej príkladnej služby. Takéto referencie zvyšujú podporu a stávajú sa základom reputácie vašej firmy as dobrou povesťou prichádzajú objemy predaja. Podnik nemá problém s konverziou predaja, ak má dobrú povesť a hladké vzťahy s cieľovým trhom.

Miestne podniky musia prevziať iniciatívu a zapojiť sa do SEO tak, že sa najskôr naučia, ako to funguje. Musia pochopiť techniky súvisiace s SEO určené na zmenu, manipuláciu a prispôsobenie algoritmov vo vyhľadávacích nástrojoch s cieľom dosiahnuť požadované výsledky. Prijatím SEO na miestnom trhu sa stanete priekopníkom. Ďalej po línii dosiahnete operačnú úroveň, ktorá vám umožní propagovať vašu franšízu. Franchise SEO vás potom posunie na prvé miesto v rebríčku miestnych vyhľadávacích nástrojov pomocou techník, ako sú off-page, on-page optimalizácia a pravidelné správy, ktoré nakoniec vedú k vyššiemu objemu predaja a ziskom. SEO vyzerá celkom sľubne na raste miestnych značiek.